close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har oppdaget at du surfer fra et annet sted til det som tilsvarer dette nettstedet. Vi har ikke et nettsted for landet du besøker oss fra, men vi har et verdensomspennende nettsted. Bekreft hvilket nettsted du vil besøke.


Retningslinjer for personvern

Vi er opptatt av personvernet ditt. Les retningslinjene våre nøye

Utvidet informasjon om databeskyttelse

Enheten eCommProjects Internet S.L. overholder gjeldende regelverk for personvern og beskyttelse av personopplysninger i EU, spesielt med hensyn til forordning (EU) 679/2016, kjent som General Data Protection Regulation (RGPD) og LO 3/2018, av 5. desember, Protection of Personal Data and guarantee of digital rights (LOPDGDD)

Systemene til eCommProjects Internet S.L. er utformet med tanke på viktigheten av de grunnleggende rettighetene til personer hvis opplysninger behandles.

Systemene til eCommProjects Internet S.L. er utformet med tanke på viktigheten av de grunnleggende rettighetene til personene hvis informasjon behandles, spesielt retten til personvern og personlig ære. I den forbindelse overholder eCommProjects Internet S.L.-enheten også lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel.

I henhold til gjeldende regelverk vil samtykke gitt av barn under 13 år ikke anses som gyldig i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester, og det kreves tillatelse fra foreldre eller foresatte når samtykket er gitt av mindreårige mellom 13 og 18 år.

Enheten eCommProjects Internet S.L. vil ikke under noen omstendigheter be om informasjon fra mindreårige om den sosioøkonomiske situasjonen til deres foreldre eller verger, eller annen personlig informasjon som ikke er avgjørende for levering av tjenester.

Informasjonen om personvern som personene hvis opplysninger behandles av eCommProjects Internet S.L. bør kjenne til, er beskrevet nedenfor.

Ansvarlig for personopplysninger

Personopplysningene som eCommProjects Internet S.L. lagrer, er følgende personers ansvar:

Personopplysninger som behandles

Personopplysningene som behandles av eCommProjects Internet S.L. er:

Hvis noen av disse opplysningene ikke oppgis av den interesserte parten, kan dette hindre kontinuiteten i forholdet mellom enheten og den interesserte parten.

For overholdelse av juridiske forpliktelser: navn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

I alle tilfeller er personopplysningene som behandles av enheten et minimum og avgjørende for å oppnå det tilsvarende formålet. (Se neste avsnitt).

Formål som personopplysningene behandles for

På eCommProjects Internet S.L. kan vi behandle informasjonen som oppgis av interesserte parter for å:

Oppbevaringsperiode for data

Personopplysninger vil bli oppbevart av eCommProjects Internet S.L. innenfor de grensene som er fastsatt i gjeldende lovgivning basert på tjenestene som tilbys, mens det kommersielle forholdet opprettholdes og/eller så lenge det kan være et ansvar som følge av nevnte forhold. Når perioden er over, vil opplysningene bli slettet, og kun de som er nødvendige for å utøve fremtidige krav, vil bli lagret.

Legitimasjon for behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysningene dine av eCommProjects Internet S.L. skjer med støtte i en eller flere av følgende legitimeringer:

Mottakere av dine personopplysninger

Mottakerne av personopplysningene dine, hvis det er aktuelt i ditt tilfelle som kunde eller nettbruker, vil alltid være innenfor rammen av en legitim oppgave som er beskrevet i en kontrakt. Disse overføringene vil finne sted når det er nødvendig for å levere den tjenesten som den interesserte parten har inngått avtale om, eller for å forbedre opplevelsen deres.

I tillegg kan personopplysninger overføres til andre selskaper i Integra Media Group for å kunne tilby deg den beste servicen. Hvis du i tillegg gir ditt utvetydige og eksplisitte samtykke, kan disse selskapene behandle personopplysningene dine for å sende deg tilbud og reklamemeldinger.

Dataene som eCommProjects Internet S.L. samler inn fra brukerne av nettstedet, er følgende:

Firmaet som kan få tak i personopplysningene dine i dette tilfellet fordi det gir eCommProjects Internet S.L. hjelp til å vedlikeholde denne siden, er Integra Media Digital S.L., som er en del av IntegraMedia Group.

Hvis du ønsker å vite mer om hvem som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om andre kategorier av interesserte parter som ikke er nettbrukere fordi du tilhører en av dem (du er kunde, arbeidstaker, leverandør osv.), kan du gi oss beskjed på følgende e-postadresse: [email protected].

Oppdrag til tredjeland utenfor EU er ikke planlagt.

Profilering

I eCommProjects Internet S.L. opprettes automatiserte profiler utelukkende med data fra nettbrukere. Dette gjør det mulig for enheten å kjenne til de gjennomsnittlige egenskapene til brukerne av siden for å kunne tilby en digital opplevelse som er bedre tilpasset deres behov.

Rettigheter til personopplysningene dine

Interessentene har rett til å få bekreftet om eCommProjects Internet S.L. behandler personopplysningene deres eller ikke. I tillegg har de berørte partene rett til å få tilgang til personopplysningene sine, be om retting av uriktige opplysninger eller sletting når det er hensiktsmessig. Under visse omstendigheter kan de berørte partene også be om begrensning av behandlingen av personopplysninger og overføring av nevnte opplysninger til en annen enhet.

I tilfelle spesielle forhold oppstår i den berørte partens situasjon, kan sistnevnte også motsette seg behandlingen av personopplysninger av eCommProjects Internet S.L., noe som vil innebære umiddelbar opphør av behandlingen av deres personopplysninger og ødeleggelse av disse dataene hvis den berørte parten ønsker det.

I tillegg har berørte parter rett til å sende inn en klage til kontrollmyndigheten på området, det spanske databeskyttelsesbyrået, når de mener at deres personvernrettigheter er blitt krenket. Du finner mer informasjon på www.aepd.es

Hvis en berørt part ønsker å utøve noen av sine personvernrettigheter, må vedkommende kontakte eCommProjects Internet S.L. på følgende postadresse: C/Azorín 140, 24010 León, León (Spania)

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du sende en e-post til adressen [email protected], hvor du vil motta et skjema for å utøve dine rettigheter og svar innen én måned. Vi minner om at eCommProjects Internet S.L. har rett til å verifisere identiteten til søkeren for å kunne utøve sine personvernrettigheter.

Enheten eCommProjects Internet S.L. forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å tilpasse den til fremtidige endringer som kan finne sted.

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra og med 10. mai 2021.

Kontaktinformasjon for å utøve dine rettigheter:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spania). E-post: [email protected]

Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected]