close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har oppdaget at du surfer fra et annet sted til det som tilsvarer dette nettstedet. Vi har ikke et nettsted for landet du besøker oss fra, men vi har et verdensomspennende nettsted. Bekreft hvilket nettsted du vil besøke.


Juridisk merknad

Du finner alle våre juridiske vilkår og betingelser her

Allmenn informasjon for å oppfylle forpliktelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel.

Selskapets navn: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adresse: C/Azorín 140, 24010, León, León. León, León, Spania
E-post: [email protected]
Telefon: +34 987 80 85 73
Registerdata: Registrering i handelsregisteret i León, bind 1324, side 180, sidenummer LE-25015, 1. oppføring.

eCommProjects Internet S.L. kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig, upassende, upassende eller ulovlig bruk, av tredjeparter, av informasjonen som vises på internettsidene til Copykrea.

På samme måte kan internettsidene til Copykrea inneholde lenker til andre tredjepartssider som eCommProjects Internet S.L. og Copykrea ikke kan kontrollere, og som Copykrea ikke påtar seg ansvaret for innholdet på disse sidene. Eksistensen av disse lenkene innebærer ikke noen form for tilknytning, sammenslåing eller deltakelse med de tilkoblede enhetene.

eCommProjects Internet S.L. og [[NOMBRE_COMMERCIAL]] kan ikke kontrollere disse sidene.

eCommProjects Internet S.L. påtar seg ikke noe ansvar for innholdet eller informasjonen som publiseres av tredjeparter på nettstedet vårt copykrea.no. I samsvar med gjeldende lovgivning stiller eCommProjects Internet S.L. seg imidlertid til rådighet for de juridisk kompetente myndighetene, og samarbeider om å avbryte eller eventuelt fjerne innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, krenke rettighetene til tredjeparter eller være i strid med moral eller offentlig orden. Hvis en bruker mener at det finnes innhold på nettstedet som er gjenstand for meritterende kvalifikasjoner, ber vi deg om å varsle oss umiddelbart via kontaktmetodene som er nevnt ovenfor.

Firmaet eCommProjects Internet S.L. er eier av alt innholdet på nettstedet eller, der det er relevant, har en lisens eller autorisasjon fra eieren. Uautorisert reproduksjon, distribusjon, kommersialisering eller transformasjon av noe av innholdet på nettstedet utgjør en krenkelse av immaterielle og industrielle rettigheter og kan gi opphav til rettslige eller utenrettslige handlinger som kan svare til innehaverne av rettighetene for å forsvare det samme.

For å få tilgang til noen av tjenestene og/eller produktene som tilbys via nettstedet, må du oppgi noen personopplysninger. Vi informerer deg om at eCommProjects Internet S.L. overholder gjeldende forskrifter om beskyttelse av personopplysninger. Du finner all informasjon om dette på siden "Personvern" på nettstedet vårt (se personvernerklæringen her).

For alle typer kontrakter med Copykrea informerer vi deg om vilkårene på siden "Generelle vilkår" på nettstedet vårt (se de generelle vilkårene her)

Intellektuell og industriell eiendom

Alt innhold på nettstedet tilhører eCommProjects Internet S.L. eller er overdratt til eCommProjects Internet S.L. av en tredjepart; i alle tilfeller er det beskyttet av immaterielle og industrielle rettigheter.

Reproduksjon, overføring, oversettelse, distribusjon, tilpasning, tilgjengeliggjøring eller annen utnyttelse og/eller modifisering, helt eller delvis, er forbudt uten forutgående uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra eCommProjects Internet S.L. av alt innhold på nettstedet, både det som eies av eCommProjects Internet S.L. og det som er tildelt av en tredjepart. Bruken av dette nettstedet gir ikke rettigheter til bilder, tekster, dokumenter, fotografier, tegninger, grafiske fremstillinger osv. av produktene som markedsføres på nettstedet, eller til varemerker, handelsnavn, logoer eller andre kjennetegn som brukes på nettstedet.

I intet tilfelle er eCommProjects Internet S.L. ansvarlig for feilaktig eller upassende bruk som en tredjepart gjør av det eksisterende innholdet på dette nettstedet, eller for konsekvensene som kan oppstå som følge av slik bruk.

Selskapet gir ingen lisens eller autorisasjon til å bruke sine immaterielle og industrielle rettigheter eller annen eiendom eller rettighet knyttet til nettstedet, tjenestene eller innholdet på nettstedet.

Kvalitetspolicy

eCommProjects Internet S.L. er et selskap som er dedikert til å tilby avanserte tjenester innen ulike industrisektorer nasjonalt og internasjonalt:

- "Internett-handel og grossistvirksomhet".

- "Internetthandel og engros- og detaljhandel med tilbehør og forbruksmateriell til: datamaskiner, skole- og kontorrekvisita, erotiske og tilhørende produkter. Online kopieringstjeneste."

Som et verktøy for å gjennomføre kvalitetspolitikken har selskapet innført et styringssystem i samsvar med selskapets strategiske retningslinjer, i henhold til referansestandarden UNE-EN ISO 9001:2015. På samme måte innføres det periodisk kontroll av styringssystemet gjennom kvalitetsrevisjoner i henhold til referansestandarden for å oppnå offisiell godkjenning av en akkreditert sertifiseringsenhet.

Som en fortsettelse av eCommProjects Internet S.L.s utvikling og for å imøtekomme forventningene fra kunder og andre interessenter, fremmer ledelsen kvalitet i alle sine aktiviteter ved å late som om:

I denne forbindelse fastsetter ledelsen i eCommProjects Internet S.L. følgende retningslinjer og forpliktelser:

Ledelsen i eCommProjects Internet S.L.  skal sørge for riktig implementering, utførelse og kontinuerlig forbedring av effektiviteten og kapasiteten til styringssystemet for å oppnå de forventede resultatene på alle områder og aktiviteter i organisasjonen, ved å stille de nødvendige ressursene til rådighet.

De spesifikke kvalitetsmålene er en del av de generelle målene for eCommProjects Internet S.L., som defineres hvert år og detaljeres i spesifikke planer eller programmer for å oppnå dem, med definisjon av hvem som er ansvarlig for dem, tidsfrister for gjennomføring og nødvendige midler for å oppnå dem.

Implementeringen av denne policyen er et ansvar som påhviler alle i selskapet, i første omgang ledelsen. For at den skal bli forstått, brukt og oppdatert, forplikter ledelsen seg til å gjøre den kjent, slik at alle som jobber i organisasjonen eller er knyttet til den, uansett nivå, har den nødvendige informasjonen og opplæringen som gjør det mulig for dem å utføre sine aktiviteter i samsvar med det som er fastsatt i styringssystemet.

Adresse til eCommProjects Internet S.L. per april 2024.

Lisens for opphavsrett

eCommProjects Internet S.L. har kvalitetsmerket "Lisensiert kopi" fra det spanske senteret for reprografiske rettigheter (CEDRO), som bekrefter at dokumentasjonen som trykkes i Copykrea er lovlig reprodusert.

Denne opphavsrettslisensen tillater utskrift, fotokopiering og skanning av opphavsrettslig beskyttede verk, for eksempel bøker, håndbøker eller avis- og tidsskriftartikler.